Menu
Your Cart

Όροι χρήσης

Δεδομένης της έλλειψης παρέμβασης ανθρώπινου παράγοντα στην αποστολή και λήψη παραγγελίας μέσω διαδικτύου (online), είναι απαραίτητο να λαμβάνετε υπ’ όψιν σας τους παρακάτω όρους πριν εισάγετε τα στοιχεία σας ή/ και την παραγγελία σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά!

  • Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να έχουν οι φυλλομετρητές σας (browsers) για να παραγγείλετε μέσω της ιστοσελίδας μας είναι: Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 2, Safari 4 ή μεταγενέστεροι με ενεργοποιημένη την εκτέλεση JavaScript.
  • Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας μετά την αποστολή δεν γίνεται.
  • Εκπτώσεις, κουπόνια, κλπ δεν εξαργυρώνονται στις on line παραγγελίες εκτός εάν άλλως έχει ανακοινωθεί ειδικά από την εταιρεία.
  • Οι παραγγελίες καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των πελατών που παραγγέλνουν για πρώτη φορά μπορεί να επιβεβαιωθούν τηλεφωνικά. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να αναγράφετε στην online παραγγελία σας το τηλέφωνο της διεύθυνσης παράδοσης ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σας καλέσουμε για επιβεβαίωση.
  • Το epithari.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία του www.epithari.gr και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε τεχνική ή όποια άλλη αδυναμία χρήσης του www.lartigiano.gr.


Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το www.epithari.gr, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών online παραγγελίας των προϊόντων προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο κατά την εγγραφή σας σε αυτό να δηλώσετε τα αληθή στοιχεία σας που θα σας ζητηθούν όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο. Με την εγγραφή σας στο www.epithari.gr και την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που οικειοθελώς εισάγετε για τους σκοπούς που γνωστοποιούνται κατωτέρω.

Το epithari.gr δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων και συμφωνεί με τη νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Το epithari.gr συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που εσείς της γνωστοποιείτε με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/ και των απαντήσεών σας ως ανωτέρω αλλά και στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διεξάγει το epithari και οικειοθελώς δύνασθε να συμμετέχετε.

Ο ιστότοπος epithari.gr πρέπει να γνωρίζει τα ακόλουθα στοιχεία, για να καταστεί δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας. το όνομα σας, τη διεύθυνση σας (σε περίπτωση αποστολής παραγγελίας στη διεύθυνση σας), τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεια τιμολόγησης (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου) και τη διεύθυνση ip που χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια υποβολης της παραγγελίας σας.

Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που δηλώνετε στην εταιρεία, αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους π.χ. online παραγγελίες και η πώληση και η προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από το ΠΙΘΑΡΙ ιδιαίτερα μέσω του www.epithari.gr

Στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και προϊόντων το epithari διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της καθώς και σχετικών προσφορών ή/ και ανακοινώσεων.

Η αποστολή διαφημιστικών, προωθητικών ή/και ενημερωτικών μηνυμάτων πραγματοποιείται μέσω τρίτου, όπου δεσμεύεται νομικά ως προς την προστασία και τήρηση των προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από το epithari, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση pithari.ads@gmail.com  από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».

Παράλληλα μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία ενημέρωσης και ενημέρωσης προωθητικών ενεργειών ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας την επιλογή "Unsubscribe" που υπάρχει στο κάτω μέρος κάθε προωθητική ή/και διαφημιστικής ενέργειας.

Tα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε στο ΠΙΘΑΡΙ μέσω του www.epithari.gr, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό το ΠΙΘΑΡΙ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.

Το ΠΙΘΑΡΙ επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιείτε μέσω του www.epithari.gr κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Το ΠΙΘΑΡΙ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης αναρτώντας αυτές στο www.epithari.gr

Εγγραφή στο ή/ και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του www.epithari.gr αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης του.